Vänstern viftar med regeringenI dag höll vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt presskonferens och presenterade regeringens förslag med anledning av Reepaluutredningen. Det var tydligt att vänsterledaren var huvudpersonen, hans tal gjorde starka utslag på patetikskalan, skriver Välfärdskorrespondenten.

Som hjälpreda hade han Ardalan Shakarabi som fick presentera detaljerna efter Sjöstedts ideologiska varmluft. Förslaget är i princip Reepalus förslag om begränsningar av rörelseresultatet. Det mildras något – alla ska få ha ett resultat på ett basbelopp – och skärps på andra: Friskolor och privata vårdhem åläggs lägga mer kraft på byråkrati.

Eventuellt måste personal- och föräldrakooperativ anlita dyra revisionsbyråer.

Förslaget är en ordentlig vänstervridning av regeringspolitiken. Hade de verkligen varit bekymrad över stora utdelningar – som inte finns – så hade de förstås föreslagit utdelningsbegränsning. Nu föreslår de begränsning av rörelseresultatet.

Följden blir svaga välfärdsföretag och osäkra arbetsförhållanden för personal, elever och vårdtagare. Svaga företag som sedan kan sopas bort. Det är Sjöstedts våta dröm.

Nu finns det i dag ingen majortitet i riksdagen så förslaget läggs bara för att förlora och kunna användas i valrörelsen. Vackert är det inte.

Regeringens svans tillåts att vara den som viftar med hunden.

Välfärdskorrespondenten