Välkommen tillbaka till Svensk Tidskrift

Cecilia BrinckSom Johan Westrin skriver i denna premiärutgåva är Svensk Tidskrift en ovanligt seglivad företeelse. Den har försvunnit och räknats ut flera gånger, bara för att senare återuppstå i, åtminstone delvis, ny skepnad. Och nu är det alltså dags igen.

I denna nya Svensk Tidskrift kommer läsaren att känna igen en hel del från förr.
”Nättidning för politik, ekonomi och kultur”, står det i tidningens programförklaring, och den devisen kommer tydligt att avspeglas i innehållet.

Den politiska debatten och kommentaren är en självklar och central del av innehållet och har så varit i alla Svensk Tidskrifts inkarnationer. Men fokus kommer inte att ligga på snabba kommentarer på dagens politiska utspel – sådant sker på så många andra håll. Svensk Tidskrift kommer i stället att gå på djupet och belysa politik och samhällsdebatt med lite av ett helikopterperspektiv. Dagspolitik ur ett övergripande ideologiskt och mera långsiktigt perspektiv snarare än det politiskt taktiska är vad läsaren kommer att möta.

Bevakningen av intressanta böcker är traditionellt en annan viktig del av Svensk Tidskrifts innehåll, och så kommer det att förbli.

Svensk Tidskrift har under tidigare perioder haft en tydlig bildningsambition, den vill vi återuppväcka. Dagspressens kulturbevakning blir allt mer snuttifierad och utrymmet för långa texter i smala ämnen blir allt mindre på tidningarnas kultursidor. Vår ambition är att bereda utrymme för den typen av material – en kulturbevakning i vid mening. Historia, litteratur, konst, musik, film, teater och mycket annat kommer att rymmas inom ramen för Svensk Tidskrift som kulturtidskrift.

Men läsaren kommer inte att känna igen allt. En nyhet i Svensk Tidskrift är reportagen. Vi vill kunna bevaka samhället både på bredden och djupet. Vi vill bereda plats för beskrivning och kritisk granskning av samhällsföreteelser i form av undersökande reportage.

Svensk Tidskrift har en borgerlig prägel och grundsyn, men är inget partipolitiskt organ. Det ska vara högt till tak i Svensk Tidskrift och många olika åsikter ska brytas mot varandra. Här ska företrädare för såväl regering som opposition, för huvudfåran i åsiktsfloden såväl som för det mer perifera kunna debattera och kommentera.

Webbpubliceringen gör det enkelt att snabbt reagera på något man läst – vi tar med glädje emot den typen av inspel från läsarna.

Svensk Tidskrift kommer att uppdateras kontinuerligt. Varje vecka kommer nytt material att läggas ut på sidan – det lönar sig alltså med täta besök.

I denna premiärutgåva reflekterar Staffan Heimerson, veteran bland svenska utrikeskorrespondenter, över den franske presidenten Nicolas Sarkozy och vad han uträttat som EU:s ordförande. Har Sarkozy levt upp till förväntningarna? En annan karismatisk politiker, socialdemokraternas ledare Mona Sahlin, betraktas ur olika perspektiv. Ett är Lotta Grönings, hennes bok om Sahlin skriver moderate riksdagsledamoten, tillika ordföranden i Svensk Tidskrifts styrelse Mats Johansson om. Ett annat perspektiv på Sahlin är Christer Isakssons. Per Dahl, politisk chefredaktör i Barometern, skriver om Isakssons Sahlin bok.

Dessutom beskriver Johan Westrin Svensk Tidskrifts brokiga historia och sätter tidskriften i ett sammanhang – från dåtid till nutid. Och en aktuell film – Andrzej Wajdas Oscarsnominerade ”Katyn” – recenseras av Mats Johansson.