Välförtjänt Munkhammarpris

I tisdags delade Johnny Munkhammars minnesfond ut sitt årliga pris för första gången. Enligt fondens bestämmelser ska priset gå till den eller de unga personer som under det senaste året bäst verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samhällsdebatt. En anda som definieras som fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi.

victoria_nilssonDet var ett välförtjänt pris som utdelades till Victoria Nilsson och Alexandra Ivanov, ordförande respektive vice ordförande i Fria Moderata Studentförbundet. ”De har visat hur illa den reglerade svenska arbetsmarknaden fungerar och visat på alternativ till dagens välfärdsstat. Och de har lyckats dra till sig och engagera en ny generation frihetsvänner som formas i en munkhammarsk anda”, löd delar av motiveringen.

Särskilt medialt uppmärksammad blev den kampanj där medlemmar i Fria moderata studentförbundet valde att sätta in ersättningsbussar mellan Karolinska och Södersjukhuset under Kommunals strejk i Stockholm i somras. Facket utnyttjar sin ställning, skrev Nilsson och Ivanov i Svenska Dagbladet, där de förklarade det ideologiska ställningstagandet bakom aktionen.

alexandra_ivanov”Att förespråka fria människor och fria marknader innebär inte att man väljer sida mellan fack och arbetsgivare. Det innebär att man anser att alla individer ska kunna ingå avtal och utbyte med varandra, i ett samhälle som präglas av kontraktsfrihet.”

Prisutdelare var näringsminister Annie Lööf som inledde kvällen med att hålla ett tal på temat ”reformer för ökad konkurrenskraft för svenska företag”. Hon pekade på vikten av fortsatta reformer för att förbättra svenskt företagsklimat och presenterade en fyrklöver av reformområden. En mer flexibel arbetsmarknad var en av de saker som Lööf lyfte fram.

Anförandet kommenterades av Svenskt Näringslivs chefekonom Ann Öberg.

Maria Eriksson är chefredaktör för Svensk Tidskrift.

Läs artiklar av Johnny Munkhammar:
Moderaterna är ingen tankesmedja (3/8 2012)
Från slott till koja borde vara moderat rättvisa (3/12 2010)
Frizoner i Sverige! (6/8 2010)