Vad gör Trump efter sin tid som president?Även om Trump och många av hans anhängare inte ännu vill tänka på det, kommer den nuvarande presidenten efter valet och Joe Bidens troliga tillträde i januari att återgå till att vara en privatperson. Vad ska han göra därefter, funderar Rainer Zitelmann.

Ska han börja jobba på att ett återval 2024?

Å ena sidan har Trump mobiliserat fler människor till detta val än någon hade kunnat tro. Utan Covid-19-pandemin skulle han förmodligen ha blivit omvald. Samtidigt finns det ingen annan lovande republikansk kandidat för 2024 i sikte. Å andra sidan har många republikaner som Trump avfärdat hållit sig lugna de senaste åren, vilket nu kommer att förändras. Dessa hittills förkastade republikaner kommer snart att åter höja sina röster, och nya potentiella kandidater kommer att utkristallisera sig.

Därtill är det osäkert ifall Trump över huvud taget kommer att försöka igen. Tidigt under hans mandatperiod fick man intrycket av att presidentämbetet inte skänkte honom någon glädje. Ämbetet kommer med många personliga inskränkningar och är förenat med ständig offentlig kritik. Det kan också vara så att han inte vill kandidera igen. Därtill är frågan hur alla juridiska processer som snart riktas mot honom kommer att falla ut.

Kommer han primärt att koncentrera sig på sina företagsengagemang?

Trumps företag har uppenbarligen inte gått bra på många år. Enligt New York Times har han inte behövt betala någon federal inkomstskatt på ett decennium. Tidningen, som refererar till konfidentiella data från tjugo års skattedeklarationer, avser 10 av åren mellan 2000 och 2015. Under 2016 – hans valår – betalade Trump endast 750 dollar i årlig inkomstskatt. Året dessförinnan gällde en liknande situation. Trump har förnekat detta, men då han ännu inte publicerat sin skattedeklaration utan endast kallat NYT-rapporten för ”Fake News“, återstår det tvivel kring huruvida han verkligen är så förmögen och framgångsrik som han försöker hävda.

Dessa tvivel sträcker sig dessutom längre än så. Trump ligger nämligen även i långvarig konflikt med Forbes. Tidningen värderar Trumps förmögenhet mycket lägre än han själv hävdar. Trump kom konsekvent fram till väsentligt högre värden än utomstående, då han bedömde det finansiella värdet av sitt namn extremt högt. En gång förklarade han skillnaden mellan två olika värderingar, en på 6 och en på 3,5 miljarder dollar, genom värdet på varumärket ”Trump”. Därmed hävdade han att hans namn vid det tillfället var värt 2,5 miljarder dollar.

Trots att namnet Trump inte dök upp i Interbrands lista på världens mest värdefulla namn, skrev han 2010 att en oberoende rankning hade uppskattat dess värde till 3 miljarder dollar. Därmed var namnet den enskilt mest värdefulla tillgången i hans portfölj, mer än någon annan fastighet och investering. Hur mycket är namnet Trump värt nu då? Han har många följare och beundrare, men också många fiender. Marknadsvärdet, som knappast varit så högt som Trump hävdat, kan näppeligen vara högre nu, snarare lägre.

Även framgångarna på fastighetsmarknaden framställdes av Trump som större än de i själva verket var, då hans fåfänga ofta kommit i vägen för goda investeringar. Där han far blev förmögen på att genom att bygga generöst utrustade, men inte lyxiga, bostäder för Brooklyns medelklass, trånade Trump efter Manhattan och förvärvade där fastigheter som Plaza Hotel för astronomiska överpriser. Detta då det ekonomiska för honom var helt underställt fastighetens image. Trump medgav själv att han aldrig kunde rättfärdiga priserna han betalat, och att det inte spelade någon roll hur framgångsrik Plazan var. För honom var det viktigaste att förvärva troféer och därmed bättra på sin image. Precis som med hotellet gick det med flera andra investeringar, som Trump förvärvade till kraftiga överpriser på grund av prestige.

Han gjorde mycket bättre affärer med andra fastigheter som inte tillhörde honom över huvud taget, utan där han satt upp namnet TRUMP i gigantiska, gyllene bokstäver på fasaden. Här tog han i stället ut höga licensavgifter av fastighetsägaren för att denne skulle få använda namnet ”TRUMP“ och kapitaliserade snabbt på sitt varumärke. För utomstående verkade det då som att Trump ägde alla dessa fastigheter själv, då han annars inte hade låtit sitt namn sättas upp på fasaden. För honom själv var det en utmärkt affär, då han tjänade pengar även när hans partners – till vilka han sålde rättigheterna att använda sitt namn – stötte på ekonomiska problem. Detta sätt att göra affärer på skulle dock inte fungera för honom i framtiden.

Kommer han att vara aktiv i media och underhållning?

Trump är, framför allt, en underhållare. Bara TV-serien ”The Apprentice“ bringade honom 427,4 miljoner dollar. Dock är det knappast troligt att han, efter sin post som amerikansk president, kommer att återgå till att skapa reality-TV. Däremot skulle han kunna hitta en till finansiär, med vilken han då kan upp ett medieimperium.

Kommer han att skriva sina memoarer och resa landet runt som högbetald talare?

Förmodligen kommer Trump att göra samma sak som alla hans företrädare på presidentposten gjort: Skriva sina memoarer och hålla föredrag. Före detta presidenter tjänar mycket pengar på detta. Obama hade före sitt tillträde ingen större förmögenhet, men enbart förskotten på bokavtalen sägs ha förlänat honom och hans fru 65 miljoner dollar. Därtill kommer alla honorar för föredrag och framträdanden som kan uppgå till sexsiffriga belopp per tillfälle. Bill Clinton ökade sin förmögenhet efter att ha avgått från presidentposten, enligt en beräkning från American University, med astronomiska 6 150 procent – mestadels genom sina memoarer och föredrag.

Mycket talar därför att Trump kommer att tjäna sina pengar de nästkommande åren som talare och författare, precis som hans föregångare. Och, naturligtvis, kommentera de politiska händelserna i Washington på Twitter.

Rainer Zitelmann är doktor i historia och sociologi och författare till The Power of Capitalism