Vad är Svensk Tidskrift?

Vilken betydelse har en tidnings politiska inriktning? Det var temat för vårt seminarium i Almedalen förra sommaren. (Läs mer om diskussionen här.) Det gav också inspiration till att själva fundera över vår egen inriktning. Vad är Svensk Tidskrift?

Här är vår beskrivning av Svensk Tidskrift av i dag.

Framför allt är vi en tidskrift som grundades redan 1911 – om inte förr – men som utvecklats och i dag är en modern arena för debatt med utgivning både på nätet, i böcker och i sociala medier. Kort sagt: vi fortsätter traditionen att vara ett forum för borgerlig idédebatt med fast förankring i en liberalkonservativ tradition.

En sak är klar, utan er – våra skribenter och läsare – vore vi ingenting. Tack för era bidrag till Svensk Tidskrift och till idédebatten!

Maria Eriksson, chefredaktör Svensk Tidskrift
Anders Ydstedt, styrelseordförande Svensk Tidskrift