Ur arkivet: Världens högsta skatter”Sveriges rekordhöga skattetryck har vuxit fram under ett långvarigt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Den enda period under efterkrigstiden då skattetrycket varit oförändrat är 1977-1982. skatteutvecklingen avspeglar en medveten socialistisk politik. Kollektiva lösningar har prioriterats. Vård, omsorg och inkomstomfördelningar över livscykeln handhas av offentliga- huvudsakligen skattefinansierade – monopol.”

”Till detta kommer att den konjunkturpolitik som bedrivits konsekvent har utformats så att åtstramning skett genom skattehöjningar medan efterfrågan stimulerats genom offentliga utgiftsprogram. Av den svenske industriarbetarens totala arbetsersättning går ungefär 63 procent – nästan två tredjedelar – till den politiska sektorn i form av inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och ett antal punktskatter. Den totala beskattningen av en extra arbetsinsats ligger över 70 procent.”

”De enskilda medborgarnas valfrihet har därmed inskränkts kraftigt medan politikernas makt ökat. Socialdemokraterna har byggt ett samhälle där staten beskattar medborgarna så hårt att de flesta inte har råd att välja annan vård eller omsorg än den staten och kommunerna erbjuder. De utlämnas till den politiska sektorn – när sjukvård, barnomsorg eller äldreomsorg inte fungerar finns inga möjliga alternativ. I socialdemokraternas Sverige är det bara de som har råd att själv betala för icke subventionerad vård och omsorg som kan slippa köer och välja fritt.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Världens högsta skatter” av Bo Lundgren från 1989. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.