Ur arkivet: Välfärdssamhälle – inte välfärdsstat

”Mitt i välfärdsstaten med dess enorma satsningar på offentliga utgifter och program för den sociala tryggheten råder social misär. Detta kan tyckas förvånande med tanke på förvissningen om socialpolitikens förtjänster och möjligheter. I själva verket är en förklaring till missförhållandena just denna politik och det enkelspåriga och överdrivna synsätt, som präglat den och som dominerat efterkrigstidens sociala strävanden.”

”Avsikterna har varit goda, men medlen har varit dåliga. Insatserna har ensidigt inriktats på statliga och kommunala åtgärder, med en underskattning av andra skyddsnät. Det har varit en social ingenjörskonst som bortsett från de enskilda människorna, en övertro till vad ”det starka samhället” kan åstadkomma med de svaga människorna. Ett nytt bidrag, en ny reglering, en ny lag, ett nytt förbud, en ny proklamation om ”fördelningspolitik”, några nya offentliga tjänster är välfärdsstatens otillräckliga arsenal. Med indignation bör man betrakta den doktrinära socialistiska kallsinnighet som fått breda ut sig till människors skada.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Välfärdssamhälle – inte välfärdsstat” av Staffan Burenstam Linder från 1983. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.