Ur arkivet: Vägen från och till protektionism”Protektionismen under efterkrigsåren var någonting helt annat än dagens nyprotektionism eller nymerkantilism. Hamlets fråga till Polonius huruvida molnet på den eljest så fria himlen inte höll på att förvandlas från en kamel till en vessla och sedan, lika omärkligt, till en val kan illustrera övergången från de tekniskt sett ganska enkla handelsrestriktioner i form av import- och exportkvoter, som kännetecknade de första efterkrigsåren, via tullar till de olika handelshinder av långt mer sofistikerat slag, som idag begränsar världshandeln.”

”En vandring genom skogen av handelspolitiska skyddsåtgärder sedan 1945 leder oss via stationer, och scenarios vilka endera antyder framsynta initiativ eller bara misstag och besvikelser. Alla de åtta stationerna, så många blir det nämligen inalles, har två ting gemensamt – de är fascinerande när man ser tillbaka på dem och de antyder hur den fria marknadsmekanismen försöker bereda väg för den fördelning över de nationella gränserna av varor, kapital och arbete, som utgör en förutsättning för konkurrens och ekonomisk utveckling överhuvud.”

”Mot denna bakgrund bör en slutvinjett över den långa vägen från efterkrigsårens kvardröjande protektionism fram till dagens och ·morgondagens pånyttfödda skyddsåtgärder kunna bli efterkrigstidens store frihandelsarkitekts, den för någon tid sedan bortgångne brittiske handelsministern Reginald Maudlings ord: ” Vad vi nu behöver för framtiden är inte endast den negativa frånvaron av kontroller och bestämmelser, inte bara frihet från restriktioner utan framför allt frihet för vårt eget skapande”.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Vägen från och till protektionism” av Hans Swedberg från 1982. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.