Ur arkivet: Svensken och alkoholen”Varpå beror det månne, att det är så svårt att just i fråga om nykterheten få en endräktig opinion i Sverige? Det lär ju vara så, att vi svenskar eller vi nordbor ha ett välgrundat rykte för väldighet i vårt umgänge med alkoholen. Våra utlandspräster världen runt kan bestyrka, att av tre spritberörda individer utomlands, minst en är skandinav. Själv såg jag i Argentina under 7 veckor trenne. Den ene var indian, den andre en svensk sjöman och den tredje en svensk tvättgumma. Vi få kanske stå för vårt rykte, till dess vi kan motbevisa det i handling.

Man tycker, att sydlänningens heta blod och närhet till druvor och viner skulle ställa honom i sämre läge än oss. Nu tycks det i stället som om det sista tvärtom hjälpte sydlänningen till. sober alkoholkultur. År det månne någon sanning i, att kylan, mörkret, tyngden och kärvheten i livet under nordisk himmel utgöra särskilda lockelser och förförelser att köpa sol och glömska under kapsyl.”

”Varför skulle jag misstänkas i min absolutism, därför att jag förstår festligheten. Jag förstår att det är lättare att smälta en fet och läcker måltid för dem, som få vin till maten, än för mig, som dricker sockerdricka till den feta gåsen. V ar för skulle jag icke också ärligt säga, att ett bord, dukat med kristall i olika färger och höjd är vackert för mitt öga. Jag har heller ingen invändning mot påståendet att ett glas av tre sorters vin är precis samma konsumtion som tre glas av en sort.”

”Mitt nästa steg i nykterhetssträvan är heller icke att avskaffa spriten i Sverige, men att om möjligt avskaffa brackigheten i Sverige. Vi måste höja anspråken på en svensk middagsbjudning. Nu är man nöjd, om gästerna gå hem, lagom dästa, lagom glada och med lagom huvudvärk. Vi borde våga bjuda på mer än mat och dryck och bridge. Men där tar svenskens umgängeskonst slut.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Svensken och alkoholen” av biskop Torsten Ysander från år 1946. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.