Ur arkivet: Svenska akademien”Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 1954 var en högtid, som lämnade åhörarna ett oförglömligt minne och en övertygelse att Akademien icke blott genom sin över ett och ett halvt århundrade utsträckta verksamhet uppfyllt sin stiftares maning, utan ock ännu denna dag har en uppgift att fylla.”

”Akademieledamoten Esaias Tegner d. y. påpekade nämligen, att »staten hade tagit den ortografiska frågan om hand» och särskilt genom »Folkskolans läsebok stadgat en rättstavning med vilken akademiens bör bringas till överensstämmelse».

Härvid svarade akademieledamoten Hans Forssell: »Det kan icke för akademien vara likgiltigt, om allmänheten förlorar tilliten till dess auktoritet på ett område, där knappast någon annan auktoritet hittills funnits, och akademien tillintetgör själf denna auktoritet, om hon såsom andra nystavare vart tionde eller femte år förändrar sina stafningsregler.»”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är Emerik Olsonis ”Svenska akademien” från 1955. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.