Ur arkivet: Storföretagarna och politiken”Vilken roll spelar storföretagarna i politiken? Det är möjligt, att en företrädare för den extrema vänstern med utgångspunkt i tesen om det kapitalistiska samhällets påstådda manipulationer skulle vilja svara, att de spelar en stor roll, och att denna roll är i hög grad negativ. Ett sådant av känslor och värderingar dikterat svar är dock naturligtvis ointressant.”

”Kring sekelskiftet hörde företagarna till stor del hemma i det liberala lägret. Högern vilade i första hand på bönder och ämbetsmän, och inom dess led florerade en antikapitalistisk agitation med siktet inställt på främst den starkt expanderande gruvindustrien i Norrland. Sedan Arvid Lindman blivit statsminister vände utvecklingen. Han var själv industriman och hans politik ingav näringslivet förtroende, samtidigt som Staaff medverkade till en radikalisering av den liberala politiken.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Storföretagarna och politiken” av Birger Hagård från 1970. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.