Ur arkivet: Socialdemokratin och författningsfrågan”Socialdemokraterna har alltid försökt att skapa en bild av sig som demokratins banerförare framför andra. Ja, så var det kanske en dag – för länge sedan. Men hur är det i dag? Socialdemokraterna, väl medvetna om maktens sötma, gör vad de kan för att förhala en författningsreform.”

”Socialdemokraterna har alltid sökt skapa en bild av sig själva som demokratins banerförare. De var ju de som drev fram församlingsfriheten och som i hård kamp mot dåtidens maktinnehavare genomförde demokratin och gav oss den allmänna rösträtten. De bekämpade den indirekt valda första kammaren och strävade efter folkets direkta medbestämmanderätt bl. a. genom kravet på folkomröstning. Men dagens ideal? Den bild som frammanas är visserligen starkt överdriven och ensidigt skildrad, men låt gå för den så länge. Ingen kan fråntaga socialdemokratin äran av att ha gått i spetsen för demokratins ideal och att ha varit en pådrivande kraft vid den allmänna rösträttens genomförande. Men var finns de gamla idealen idag – drygt 40 år senare?”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Socialdemokratin och författningsfrågan” av Allan Eriksson från 1966. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.