Ur arkivet: Regeringsfrågan

”Bildandet av en trepartiregering förutsätter att samtliga de inblandade partierna sätter samverkansmålet före enskilda ställningstaganden i olika sakfrågor. Så snart ett eller flera av samverkande partier sätter enskilda ställningstaganden före samverkan hotas rent definitionsmässigt denna samverkan. Om inte detta helt fundamentala förhållande framstår klart, finns det anledning att erinra om valet 1976, den därpå följande regeringsbildningen och vad som sedan hände.

De tre borgerliga partierna gick gemensamt till val på bildandet av en trepartiregering. Partierna själva fäste inte något frågetecken vid detta mål. Samtidigt gjorde Centerpartiet helt förbindande utfästelser i kärnkraftsfrågan. Folkpartiet och Moderata samlingspartiet intog en från Centerpartiet skild ståndpunkt men var – för att uttrycka sig milt – inte särskilt angelägna att peka på en eventuell sprängpunkt för trepartisamverkan. Likväl visade det sig senare att sprängpunkten fanns. Därmed visade det sig också, att ett eller flera av de borgerliga partierna inte satte trepartisamverkan före alla olika sakpolitiska krav som man stod för.”

”Vi befinner oss i den situationen att Folkpartiet och Centerpartiet har låtit skatteöverenskommelsen med socialdemokraterna bli viktigare än samverkan mellan de tre partierna. Därmed är regeringsfrågan öppen i höstens val. Det är inte utpressningsoffret som bär skulden till detta.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är den osignerade ledaren ”Regeringsfrågan” av från 1982. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.