Ur arkivet: Partipolitik och rättssäkerhet

”Det vände upp och ned på hävdvunna rättssäkerhetsprinciper. Det var inte ett sakligt och objektivt utredningsuppdrag som utredningen fått sig förelagd. Utan ett partipolitiskt beställningsarbete, något som klart bekräftas av bland annat kommissionens slutrapport ”Ekonomisk brottslighet i Sverige”, som framlades redan i mars 1984 efter i stort sett bara ett års hektiskt arbete. Däri fick vi bland annat veta ”att det hårdaste politiska motståndet mot kommissionens förslag hade kommit från moderaterna, ett parti som när det gällde den traditionella brottsligheten företrätt de mest profilerade ståndpunkterna i den kontrollerande repressiva riktningen”. Kommissionen sade sig ”ha svårt att förstå varför man i det moderata lägret aktivt motsatt sig olika åtgärder mot ekonomisk brottslighet.” Den traditionella kriminalpolitiken – framhöll kommissionen vidare- hade egentligen endast riktat sig mot ”trasproletariatet”; så ej ”den moderna och uttalat progressiva icke-borgerliga kriminalpolitiken som inriktats mot brister i det ekonomiska systemet”.

Jag var själv under denna tid förmodligen en av de hårdaste kritikerna av såväl kommissionens grundläggande mot gängse rättssäkerhetsprinciper stridande tankegångar som de konkreta förslag dessa byggde på. Bland utredningens många, med allmänna moraliska handlingsnormer oförenliga åtgärder må här blott nämnas tillkomsten av en informationsskrift – en angivarebibel – för de anställda som däri uppmanades kontrollera och ange den egna arbetsgivarens handlande i mellanhavanden med statsmakten och myndigheter.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Partipolitik och rättssäkerhet” av Gösta Bohman från 1989. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.