Ur arkivet: Partimoralen kräver socialism”Löntagarfondsförslaget har vuxit fram ur en debatt som syftar till socialismens införande. Löntagarfondsförslaget innebär att socialdemokraterna för framtiden väljer en väg som leder till socialism. Endast den som inte tror att det finns någon historia bakom dagens förhållanden och ingen framtid i förlängningen av vad som sker idag, kan tro att fondförslaget främst rör tekniska detaljer.”

”Fonderna är tekniken för att förvandla gårdagens blandekonomi till morgondagens fondsocialism. Socialister har i över hundra år lagt fram en rad argument varför man bör införa socialism. Det skäl som till slut synes ha blivit avgörande för den socialdemokratiska partiledningen är att fonderna – och därmed den kommande fondsocialismen – behövs för partimoralens skull.

Socialdemokraterna tycks begära att det är ett argument som skall övertyga alla dem som har en stark övertygelse om socialismens många och avgörande nackdelar att lägga ned sitt motstånd. Så kommer givetvis inte att ske. Kampen går vidare med alla lagliga medel. Målet ligger fast. Sverige skall inte bli socialistiskt.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är med anledning av 35-årsjubileet av demonstrationerna mot löntagarfonderna ledaren ”Partimoralen kräver socialism” från 1983. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.