Ur arkivet: Ordens makt från Azincourt till Ukraina

”Titelkaraktärens uppmaning till mod inför orimliga odds är lika tidlös som det slagfält som utgör bakgrunden, och i sitt gröna camouflage minner krigarkungen om en betydligt mer samtida krigstidsledare.

Lugnet, tonaliteten och budskapet har ekat genom historien – Winston Churchill skrev under Battle of Britain sina berömda strofer ”aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket” starkt inspirerad av Shakespeares ord i kungens mun.

Ordets makt ska inte underskattas, vare sig i freds- eller krigstid. Retorik vinner ensamt inga krig, men utan hopp, samhörighet och förtröstan hjälper vapenmakt inte långt. Det blir tydligt igen i dagens Ukraina, där president Zelenskyj förmått samla och gjuta mod i sitt folk och göra motstånd, trots initialt synbart oöverstigliga odds.

Henry V:s män vann vid Azincourt. Churchill ledde britterna genom kriget. Zelenskyj leder ett Ukraina som med stort mod kämpar för sin frihet, och inte kommer att ge upp i första taget.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är den osignerade ledaren ”Ordens makt från Azincourt till Ukraina” av Amanda Wollstad från 2022.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.