Ur arkivet: Om den heliga arbetarrörelsen”LO och socialdemokratin fick under rörelsens långa maktinnehav en förunderlig makt över medborgarnas själar. Vi fick en helgonförklarad arbetarrörelse, ofelbar och upphöjd över varje ifrågasättande. Den bilden fanns – och finns – inte minst inom rörelsen. Det är därför den skrämmande dubbelmoralen hos Sten Andersson, Olof Palme, Gunnar Nilsson med flera till en del faktiskt kan vara ärligt menad.”

”Ty för Rörelsens överstepräster är varje argument förlåtligt enär ändamålet helgar medlen. Palmes tarvligheter har alltid uttalats med en röst som inte darrar ett ögonblick. I ena ögonblicket är landets företagare ”hataets och illviljans koloportörer” och i nästa ögonblick hyllas mördarregimen i Iran för sin ömsinta demokratisering av landet. Den som säger sådant måste väl rimligen tro på sina egna ord.”

”Det är bara genom att säga ifrån högt och tydligt som ett maktövertagande kan förhindras. De som är förbannade måste visa att dom är förbannade. Med tigande och jamsande stoppas inte maktövertagandeplanerna. Den saken är lika klar som att det inte finns några kompromisser i den verkliga maktstriden. Skulle det som nu förestår också resultera i att den heliga arbetarrörelsen förlorar sin gloria så är det verkligen ingen stor förlust. Snarast skulle det vara mycket nyttigt – för Sveriges framtid.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Om den heliga arbetarrörelsen” av Janerik Larsson från 1982. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.

Redaktionen