Ur arkivet: Om demonstrationer och ansvar

”Just nu är demonstrationer ett effektivt medel att väcka uppmärksamhet kring de idéer man vill sprida – väl genomförda demonstrationer (och i än högre grad tumultartade) ger fribiljett till massmedia och får därigenom en spridning som aldrig förr. Även om sannolikt intresset för demonstrationer går i vågor, finns det anledning att på allvar diskutera demonstrationen som opinionsspridningsinstrument.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Om demonstrationer och ansvar” av Rolf Norberg från 1968. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.