Ur arkivet: När Miljöpartiet bildar regering

Till sist var det då dags för Miljöpartiet De Gröna att bilda regering. Valet 1988 hade fått det sensationella resultatet att Miljöpartiet De Gröna inte endast kom in i riksdagen, utan också fick egen majoritet. Tryckningen av valsedlar hade på grund av arbetsmarknadskonflikter blivit så försenad att den inte hanns med före valdagen. Väljarna fick själva skriva partinamn på blanka valsedlar. Eftersom alla väljare gillade god miljö – september 1988 var en bra svampmånad – och ledan vid de traditionella partierna var stor, valde de flesta att skriva ”Miljöpartiet”.

De första problemen uppstod vid själva regeringsbildningen. Miljöpartiet, som avskaffat partiledarfunktionen och i stället höll sig med flera ”språkrör”, kunde inte acceptera den auktoritärt klingande benämningen statsråd. statsråden kom därför att kallas ”statsrör”. Någon statsminister skulle inte utses. Posten som ordförande vid regeringens sammanträden skulle alternera mellan ”statsrören”. Byte av ”huvudledning” skulle ske varje månad.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Miljöpartiet bildar regering”, av ”Higgins” från 1987. Hela texten kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.