Ur arkivet: Några råd till mina efterträdare”Kandidater och media måste ha kunskaper så att man hjälper medborgarna att följa med. Även regeringarna har ett ansvar. Man tycks inte ha något intresse av att betona parlamentet som den motpart det är. Inget förslag går igenom om inte båda parter enas om exakt samma ståndpunkt (om frågan ligger inom medbeslutande). Först förhandlar partigrupperna och den sista förhandlingen står mellan Europaparlamentet och regeringarna (med ordförandelandet som vardaglig kontakt).”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Lärdomar från Europaparlamentet: Några råd till mina efterträdare” av Charlotte Cederschiöld från 2004. Hela artikeln kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.