Ur arkivet: Marknadsekonomi på tillbakagång”Om inte vi i Sverige vill återställa marknadsekonomi, går vi en dyster framtid till mötes. Vi kan inte tillåta oss tro, att Sverige idag kan betecknas som en marknadsekonomi, när staten svarar för utgifter på två tredjedelar av BNP och fri konkurrens råder för ungefär en fjärdedel av ekonomin! Det bästa sättet att få rätsida på landets ekonomi kanske vore en kurs för regering och riksdag om vad marknadsekonomi förutsätter och vad den ger i utbyte.”

I veckan delade Svenskt Näringsliv ut Nicolinpriset. Nyligen publicerades boken Curt Nicolin Ingenjör, direktör, debattör av Anders Johnson som idag recenseras av Anders Ydstedt. Curt Nicolin skrev flera artiklar i Svensk Tidskrift, inte minst om behovet att öka kunskapen om marknadsekonomi. Veckans rekommenderade text ur arkivet är därför ”Marknadsekonomi på tillbakagång” från 1995. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.