Ur arkivet: Maktskifte men inte idéskifte”Det hade fattats beslut om att förstatliga läkemedels och läromedelsföretagen i Sverige. Partistyrelsen hade skrivit att det nu var dags för ett samhälle där beslutanderätten över produktionsmedlen allt mer övergick till samhället – det vill säga staten -och till de anställda – det vill säga de fackliga organisationerna. Arbetsrätten hade i grunden stöpts om, korporativismen stegade fram och snart var det dags också för det avgörande förslaget om de så kallade löntagarfonderna. På sommaren 1976 ställde sig LO bakom ett förslag med uttalat socialistiska maktambitioner. Marken skulle socialiseras. Stålverk 80 skulle rädda Norrland, och någon form av socialism resten av mänskligheten. Med sedvanlig nyansrikedom hade Palme varnat för att det enda alternativet var någon form av fascism.”

”Och fredagen den 8 oktober tillträdde så den första borgerliga regeringen på fyrtiofyra år. Vi vandrade in i regeringskansliet och började regera. På statsrådsberedningen hade Palme och hans så kallade pojkar inte lämnat någonting alls – med undantag för den nu åter omdiskuterade bordellpromemorian – kvar. Till och med bibliotekets hyllor gapade tomma. Allt hade skeppats undan till någon skyddad socialdemokratisk enklav. I mer juridisk mening var det förmodligen stöld. I mer politisk mening var det bara stillöst.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Maktskifte men inte idéskifte” av Carl Bildt från 2004. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.