Ur arkivet: Löntagarfonderna och ägandet av produktionsmedlen”Det är ägandet som gör att marknaden genom fria och fristående producenter kan möta efterfrågan och önskemål från konsumenter. Allt företagande handlar i grund och botten om att försöka lista ut vad framtidens konsumenter kommer att vilja ha. Mot den bakgrunden förvärvas resurser och görs investeringar som man bedömer kommer att bära sig. Men man avstår ifrån investeringar som inte skapar ekonomiskt värde för konsumenterna, eftersom dessa kommer att generera förluster. Sådana bedömningar – sådan ekonomisk kalkylering – är möjlig bara om det finns fri prissättning och alltså en marknad för privat ägande av produktionsmedlen.

Utan det privata ägandet försvinner det väsentliga risktagandet i alla affärsbeslut, vilket är det som säkerställer att beslut tas på goda grunder. Felaktiga eller förhastade beslut får konsekvenser för ägaren, som alltid bär det yttersta ansvaret. Det bör därmed vara uppenbart att det passiva ägandet sällan gagnar affärsverksamheten. Och ett ägande som inte i första hand syftar till att tillfredsställa konsumenters efterfrågan är förödande för verksamheten, samt i förlängningen ytterst ogynnsam för samhällets resursanvändning.

Det är inte möjligt att driva företag på annat sätt än att försöka tillgodose konsumenters önskemål. Oavsett anledningen till att man driver företag måste kundens behov och önskningar alltid sättas främst.”

Veckans rekommendation ur arkivet är ”Löntagarfonderna och ägandet av produktionsmedlen” av Per Bylund från 2013. Hela artikeln kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.