Ur arkivet: Krisen måste lösas med både och, inte antingen eller

”De senaste dagarna har visat något av det bästa i det svenska samhället och något av det mindre bra. Media som hissar upp skräckscenarios och chefredaktörer som försöker blanda panik med misstro, i tron att det finns en enkel lösning på krisen. Men också media som bidragit med den sakliga informationen och som rapporterat så gott man kan i en osäker tid liksom debattörer som kritiskt granskar myndigheternas och regeringens agerande. Krisen skiljer agnarna från vetet.

Det ser vi när några väljer att exploatera krisen för sina egna politiska syften. Den dogmatiska vänstern ser en revolutionär situation i den kris som nu skrämmer människor och menar att det är privatiseringar och marknadsekonomi som har lett oss till undergången.

Men det är inte valfrihet och mångfald som är förklaringen till bristande nationell beredskap, för små beredskapslager och ett nästintill nedrustat civilförsvar, lika lite som det är förklaringen till nedlagda fältsjukhus. Lika lite är det ett problem att vi i dag har fler läkare än någonsin och en effektiv privat vård bredvid den offentliga. Det gör oss starkare i den kris vi nu möter.  Det är inte staten som är för liten, utan politiken som gjort fel. Det är minst av allt öppningen för den privata sektorn att bidra till sjukvård som skapat något problem. Tvärtom.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Krisen måste lösas med både och, inte antingen eller” av Gunnar Hökmark från 2020. Hela texten kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.