Ur arkivet: Kina i Världspolitiken”När Mao Tse Tung under Moskvakonferensen 1957 tillfrågades om Kinas roll i världspolitiken, fällde han det korta men belysande yttrandet: »Östvinden vinner över Västvinden». De utländska journalisterna hade kanske tänkt sig något mera utförlig behandling av detta intressanta ämne och Maos uttalande föreföll dem bara som en allmän antydan om den kommunistiska lärans utbredning. De senaste årens politiska utveckling har emellertid kastat nytt ljus över Kinas ambitioner och samtidigt har Maos yttrande om den mäktiga östvinden kommit att framstå i sitt rätta sammanhang.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Kina i världspolitiken” av kommendörkapten T. Wulff från 1961. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.

Redaktionen