Ur arkivet: Institutionella förändringar fortsatt nödvändiga”Socialdemokraternas alltjämt höga noteringar i opinionsmätningarna speglar ett stämningsläge. Många är säkert otåliga för att det ekonomiska läget inte förbättras tillräckligt snabbt. I takt med att valet närmar sig och väljarna fick klart for sig vad det socialdemokratiska alternativet innebär förändras detta. Då ställs frågan vad Sverige behöver under nästa mandatperiod – höjda skatter och färre jobb eller sänkta skatter och fler jobb?”

”Den andra sidan av problemen med de stora offentliga utgifterna var de allt högre skatterna. Problemen förstärktes av det tidigare skattesystemets struktur. I likhet med transfereringssystemen missgynnade de höga marginalskatterna arbete och sparande samtidigt som flaskhalsar i produktionen skapades. Den nödvändiga marginalskattereform som socialdemokraterna till slut tvingades acceptera var ett uttryck for en- om än for socialdemokraterna tillfällig – tillnyktring i skattepolitiken. Dessvärre var utgångspunkten att skatteuttaget skulle behållas oförändrat och det går inte att eliminera de negativa effekterna av höga skatter utan att de sänks.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Institutionella förändringar fortsatt nödvändiga” av Bo Lundgren från 1993. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.