Ur arkivet: Hoten mot vår säkerhet”I takt med att brottslingar och korrumperade byråkrater pressar livet ur den ryska ekonomin kommer utländska marknader att bli alltmer intressanta, både för penningtvätt och mer direkta operationer. Utflödet av svarta pengar ur den ryska ekonomin är redan massivt. Exakt hur stort kan ingen veta, men det antas allmänt röra sig om en eller flera miljarder per månad. De svart pengarna tvättas och investeras i utlandet, där de skapar en bred och fruktsam bas för ryska brottslingar att fortsätta sin verksamhet.”

”De erfarenheter som redan finns, från länder där organiserad rysk brottslighet har fått ett stabilt fotfäste, ger oss konturerna till ett mycket allvarligt problem. Det rör sig framförallt om avancerad ekonomisk brottslighet, med stora inslag av skatte- och försäkringsbedrägerier, och det rör sig om en mycket hög våldspotential, med betydande inslag av kontraktsmord och beskyddarverksamhet.”

”Antag att en vanlig hederlig svensk affärsman i Moskva rar påstötning om exempelvis betalning av skyddspengar. Hemifrån har han en stående instruktion om att alla dylika förslag måste rapporteras omedelbart, men om han gör det riskerar han att bli hemkallad. Om han emellertid böljar betala i hemlighet kommer den ryska ligan att få en hållhake, som kan användas inte bara till att kräva högre betalningar i Moskva utan också till att kräva tjänster av olika slag när personen väl
har återvänt till Sverige.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Hoten mot vår säkerhet” av Stefan Hedlund från 1997. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.