Ur arkivet: Höstens val och de nya idéerna”De nya idéerna är djupt kritiska inte bara mot östblockets helsocialism utan också mot de västliga välfärdsstaternas halvsocialism. Deras kritik av det bestående innebär en radikalism som skrämmer alla försvarare av det etablerade samhället. Den nya vågen som kommit att kallas ömsom nykonservatism och ömsom nyliberalism, har som en radikal rörelse ingenting med konservatism i dess gamla betydelse att göra. Inte heller har den mycket att göra med det tidigare halvsocialistiska parti som i vårt land uppträtt under falskskylten liberalism.”

”Ett spöke hemsöker Europa – kommunismens spöke. Så skrev Marx 1848 i inledningen till Kommunistiska manifestet. Med en otrolig överdrift, eftersom inte många vid den tiden hört talas om fenomenet. Så småningom kom dock kommunism och socialism att ta gestalt och verkligen bli till spöken som skulle skrämma inte bara Europa utan världen. I dag har dessa politiska idéers drömballonger punkterats och sjunkit till marken som grå trasor. Deras eldar har falnat, deras visioner vissnat och deras spöken slutat att skrämma. I dag är det ett annat spöke som hemsöker världen, ett spöke som framför allt skrämmer socialister. De kallar det högerspöket – ett öknamn. I verkligheten har det varken med höger eller vänster att göra, i verkligheten är det fråga om en frihetstankens renässans. Socialisterna likaväl som välfärdsstaternas halvsocialister är lika chockerade över att fler och fler människor samlas under frihetsidéernas fanor. Särskilt skrämmande för försvararna av det etablerade samhället har varit det faktum att framför allt ungdomen, den nya generationen, attraherats.”

”En statsmakt som kan garantera medborgarnas säkerhet till liv och egendom – lag och ordning – är en nödvändighet, och människorna har alltid varit beredda att betala en hel del i form av skatter för denna trygghet. Den moderna välfärdsstaten har emellertid gått oerhört mycket längre och tagit över mängder av funktioner som – enligt de nya idéerna – bättre och effektivare kan skötas i privat regi. Och ju större staten blivit, desto
mindre har de enskilda människorna blivit. Staten har utvecklats till en förrmyndarstat som överlåtit mindre och mindre åt individernas egna ansvar och insatser. Och allt vad staten gör, sker med hjälp av lagstiftning, poliser, domstolar och hot om straff för den som inte åtlyder statens order. Staten arbetar alltid med våldet som redskap, och det är emot detta orimligt omfattande våldsregemente de nya idéerna sätter in sin kritik. Eftersom frihet och tvång är fiender från begynnelsen, måste också statligt tvång och demokrati komma i motsatsställning till varandra.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Höstens val och de nya idéerna” av Sven Rydenfelt från 1985. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.