Print Friendly, PDF & Email

Ur arkivet: Hemvärnets framtid

Av Redaktionen | 8 juni 2018“Genom sin utspridning över hela landet och sin höga stridsberedskap är hemvärnet en ovärderlig första försvarslinje, som inrapporterar fientliga företag och förhindrar eller försvårar med mindre krafter igångsatta fientliga kuppförsök. Hemvärnet kan också utan tidsutdräkt insättas för skydd av mobiliseringsplatser, kommunikationer, viktiga industrier m. m., varigenom de övriga stridskrafternas verksamhet underlättas.”

“Avgörande är emellertid att hemvärnsmännen alltjämt bibehålla övertygelsen om att de äro oumbärliga för försvaret. Känslan av att fylla en nödvändig uppgift är nämligen för hemvärnsmännen den främsta drivfjädern till fortsatt arbete. Befordringar, ekonomiska förmåner eller utmärkelser av annat slag förekomma sparsamt i hemvärnet och utöva liten lockelse på de flesta. Bästa beviset härför är, att när en hemvärnsbefälhavare, vilken ställning han än har, icke längre har tillfälle att kvarstå i sin befälsbefattning, blir han i regel vanlig hemvärnsman. Hur osjälvisk hemvärnsmannens gärning än må vara, så är det dock nödvändigt att han har klart för sig att den röner uppskattning av såväl statsmakterna som hemortsbefolkningen. Att denna uppskattning i stor omfattning kommit hemvärnet till del har säkert betytt mycket för dess lyckliga utveckling.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är med anledning av den största hemvärnsövningen sedan 1975 ”Hemvärnets framtid” av Gustaf Petri från år 1946. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019