Ur arkivet: Frihandel begränsar politiken och skapar välstånd”En förutsättning for att staten skall kunna expandera genom att införa skatter, subsidier och regleringar är att man kan befria sig från den okontrollerbara faktorn som fri rörlighet for varor, tjänster, människor och kapital utgör. Att införa höga skatter och omfattande regleringar i en miljö där det råder frihandel leder till att den inhemska varu- och tjänsteproduktionen förlorar attraktivitet, och ersätts av importerade varor och tjänster. Likaså leder den fria rörligheten till att det skapas möjlighet att ”rösta med fötterna” och lämna det land vars lagar är ogynnsamma.”

”Därmed är det fullt möjligt for ett företag som upplever ett lands politiska system som hämmande for verksamheten att flytta produktionen till ett land med bättre villkor. Således bidrar frihandel, genom konkurrensen från andra politiska system, till att förhindra statlig expansion, då det land som på grund av höga skatter och regleringar inte kan locka till sig investeringar successivt kommer att utarmas välståndsmässigt.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är Svend Dahls ”Frihandel begränsar politiken och skapar välstånd” från 1994. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.