Ur arkivet: Europaparlamentet är ingen papperstiger”De nationella partierna har därmed i praktiken bidragit till känslan hos väljarna i gemen att valen till Europaparlamentet inte är viktiga, vilket avspeglas i det genom åren låga valdeltagandet, mellan 30 och 40 procent av valmanskåren. Som den här artikeln bland annat vill visa är det hög tid för såväl politiskt engagerade som massmedia att uppmärksamma Europaparlamentets växande roll i EU:s utveckling och styrelseskick, samt att låta detta påverka agerandet inför och mellan Europavalen.”

”De första resultaten skiljer sig väsentligt från det sätt på vilket Europaparlamentet ofta framställs i nationella media: omväxlande som en homogen aktör eller ännu ett forum för att debattera nationella angelägenheter. Istället framträder bilden av ett riktigt parlament med omfattande befogenheter samt ett välutvecklat system av flernationella politiska grupper.

Det är framförallt fyra slutsatser som är slående: (l) ledamöterna röstar först och främst efter sin ideologiska partitillhörighet och inte efter nationell tillhörighet, (2) det är huvudsakligen den klassiska vänster-höger dimensionen som sporrar den politiska tävlan mellan partigrupperna och som definierar möjligheterna till koalitionsbildandet, (3) sammanhållningen inom partigrupperna och de enskilda partidelegationerna är mycket hög och har ökat över tiden (4) strategiskt och pragmatiskt motiverad kompromisspolitik spelar mindre roll än man tidigare trott och förväntas minska ytterligare.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Europaparlamentet är ingen papperstiger” av Margaretha af Ugglas och Anna Stenbeck från 2004. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.