Ur arkivet: Ett bättre skattesystem”Det arbetsskatterna gör är att förstöra ekonomins effektivitet genom att driva in en kil mellan köpare och säljare av olika arbetsuppgifter. Höga arbetsskattekilar har en rad negativa effekter. De påverkar arbetsdelningen i samhället negativt precis på samma sätt som tullar och tariffer hindrar den internationella arbetsdelningen länder emellan. Resultatet av dessa ”interna tullar” blir omfattande hemarbete, svartarbete, naturahushållning eller att arbete inte blir utfört alls. Även företagandet hämmas.”

”Detta leder till att ekonomin fungerar sämre: arbetslösheten ökar, tillväxten sjunker och välståndet minskar. I förlängningen finns även risken att skatterna orsakar ohälsa, oärlighet, minskat lärande och minskad solidaritet i samhället”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Ett bättre skattesystem” av Gunnar Du Rietz, Dan Johansson och Nils Karlson från 2004. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.