Ur arkivet: Ett år närmre katastrofenDet var i tecknet av den fullständiga kommunistiska triumfen på hela det kinesiska fastlandet, som 1950 började. På längre sikt måste perspektiven därför te sig olycksbådande för de mera klarsynta. I Europa hade däremot efter Berlinblockadens slut de internationella förhållandena tett sig relativt lugnare för de ringa anspråk, vartill den västerländska mänskligheten i våra dagar sett sig dömd. Det var i stället den påfallande långsamheten i den militära och politiska kraftsamlingen bland de europeiska atlantpaktstaterna, som tilldrog sig om inte den stora allmänhetens så dock de politiskt mera initierades uppmärksamhet.

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Ett år närmre katastrofen” av Torvald Höjer från 1951. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.