Ur arkivet: Erlander socialiserade, Palme bara förgiftade”Det fanns efter kriget åtskilligt av socialistiskt visionerande inom socialdemokratin. Nu var skördetiden kommen. Gunnar Myrdal pratade om att planhushållning var enda alternativet till arbetslöshet. Men partiet förlorade striden om planhushållningen. Den socialdemokratiska partiledningen tvangs att inse att det inte gick att komma fram på den öppna socialiseringspolitikens väg. Man fick (med några uppseendeväckande undantag) avstå från storslagna förstatliganden av produktionsmedlen. Detta var en uppoffring. I Tage Erlanders dagböcker från de första statsministeråren återkommer av och till suckarna över att han av olika skäl tvingas att föra en mindre radikal politik än han egentligen vill.

Det stora projektet blev i stället att göra det till politikens befogenhet att distribuera den ekonomiska tillväxtens frukter. Vägen gick över en tilltagande socialisering av medborgarnas arbetsresultat. Med framgång började man under femtiotalet odla föreställningen att politikerna skapade välstånd, när de i själva verket bara tillgodogjorde sig och fördelade det som åstadkommits på annat håll, nämligen ute i samhället. Man kan ännu i dag finna spår av denna illusion. Det ska inte uteslutas att det till och med finns politiker som tror på bedrägeriet.”

Nyligen tystnade en av Sveriges vassaste politiska pennor när Håkan Hagwall gick bort efter en tids sjukdom. Därför är dagens rekommenderade text ur arkivet Håkans ”Erlander socialiserade, Palme bara förgiftade” från 2002. Hela artikeln kan läsas här, och fler av Håkans alster finns fritt sökbara i arkivet.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.