Ur arkivet: En boksamlarnas apologet”Varje människa med några andliga intressen behöver böcker, värdefulla böcker, böcker efter hennes sinne. De allra flesta behöva egna böcker – det är nödvändigt att ha till hands och återvända till de böcker, som verkligen betyda något för en, som yrkeshandledning, som märkespunkter i ens andliga utveckling eller blott och bart som kära vänner.”

”Dessa episkopala ord kunde förtjäna att stå som motto över det första avsnittet i Viktor Johanssons bok. I detta sägas många kloka ting om betydelsen både för individen och för samhället av privata bibliotek. Vad har inte det enskilda boksamlandet betytt för svensk humanistisk vetenskap – och naturvetenskaplig också – under gångna tider. Den enskilde lärde skulle aldrig ha förmått prestera samma forskningsresultat utan tillgång till forskarens främsta redskap, det vetenskapliga handbiblioteket. Warmholtz’ stora verk skulle aldrig ha sett dagen, om inte dess författare på sitt Christineholm hade sammanbragt en privat samling av svensk historisk litteratur, som väl aldrig haft sin like. Och hela vårt svenska samhälle står i största tacksamhetsskuld till de enskilda samlare, vilkas en gång så högt älskade skatter – som gåvor eller genom inköp – nu sökt sig vägen till de offentliga bibliotekens hyllor, där de komma ständigt nya forskargenerationer till godo och där de ursprungliga ägarna nu genom åren räcka handen till senfödda unga ämnessvenner.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”En boksamlarnas apologet” av Tonnes Kleberg från 1944. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.