Ur arkivet: Det brittiska imperiet, sammanslutning och separatism”Det brittiska imperiet, eller som detta statsförbund sedermera blivit kallat, The Commonwealth of Nations, har en historia, som kännetecknas av två motverkande tendenser – å ena sidan en benägenhet hos de olika medlemmarna att sluta sig samman, å andra sidan en strävan till separatism.”

”Att hålla dessa två motverkande tendenser i jämvikt- att tillförsäkra imperiet enhet utan alltför stora inskränkningar i de individuella rättighetsanspråken – är det problem imperiestatskonsten ständigt har att brottas med. Detta problem visar sig för närvarande och kommer i framtiden att visa sig svårare än någonsin.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Det brittiska imperiet, sammanslutning och separatism” av Aubrey Jones från 1949. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.