Ur arkivet: Den svenska ungdomen”Det måste bildas en front mot manierad hållningslöshet hos den manliga ungdomen, liksom mot typen själlös danshoppa bland den kvinnliga. Det måste skapas en front mot allt det dekadenta, i vilka klasser och omgivningar det än må dyka upp. Det måste skapas en fast opinion i alla läger för att göra slut på eftergivenhetens och överseendets inställning till det uppväxande släktet.”

”Det vore i högsta grad otillbörligt att generalisera, d. v. s. att låta den mönstergilla ungdomen få lida för den sämre. Ändå kunna framstegen icke få undanskymma de betänkliga sidorna hos nutidens ungdom. Man behöver icke leta efter anklagelsepunkter eller mindre uppbyggliga bilder ur livet. Hur ofta har inte pressen innehållit de skarpaste klagomål över svenska ungdomar i utlandet, särskilt turister i Åland och Estland. Troligen ha de ideliga klagomålen lett till viss bättring, men även åtskilliga resenärer i år i österled ha kunnat berätta om fylleriscener och det sjaskigaste uppträdande på båtar eller restauranger. Det är inte särdeles angenämt att- såsom det hände förf. för ett par år sedan i Tallinn – redan på (sprit)lukten känna igen sina landsmän. Något osmakligare än denna stojiga fyllglädje och någon sämre reklam för det svenska namnet kan ej tänkas.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Den svenska ungdomen” av den anonyme Observator från 1938. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.