Ur arkivet: Den liberalkonservativa strömkantringen har bara börjat”Nyliberalismen är död, har flera socialdemokrater sagt i årets valrörelse. Nyliberalismen är ett ”kulturlöst alternativ”, hävdade rentav Gunnar Fredriksson i Aftonbladet (1985-09-06).

Att nyliberalismen är ”död” kan ifrågasättas. Fredriksson och hans kolleger förenklar begreppen. Om vad jag skulle vilja kalla ”den liberalkonservativa syntesen” finns det tvärtom gott hopp – det vill säga om dess möjligheter också i fortsättningen kan tillvaratas. Uppgifter saknas inte för de liberalkonservativa.

Åtminstone underförstått brukar många som angriper de nya frihetsideerna förutsätta, att dessa är rent politiska eller ekonomiska. Det bör först klargöras, att grunden för tänkare som Russell Kirk, och andra utpräglade kulturkonservativa, men också för libertarianer som Robert Nozick, främst är moralisk, förpolitisk. Det hindrar inte att man ur deras verk också kan härleda ekonomiska lösningar och modeller.

Genom att bortse ifrån den filosofiska och kulturella grundvalen för liberalkonservatismen gör man emellertid denna stor orättvisa. ”Kulturlös” är den ingalunda.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Den liberalkonservativa strömkantringen har bara börjat” av Carl Johan Ljungberg från 1985. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.