Ur arkivet: Centerpartiet – frågetecknet för borgerligheten


”Men när det gäller möjligheterna till borgerligt samarbete är centerpartiet nu, liksom förut, det stora frågetecknet. En viss försiktighet i bedömningen av detta partis intentioner och handlingslinjer är befogad, inte bara med hänsyn till det ingalunda betydelselösa faktum, att centerpartiet under en följd av år på 1950-talet uppenbarligen funnit sig ganska väl tillrätta i en regeringskoalition med socialdemokraterna, vars rigorösa tvångsingripanden med skatter och regleringar gentemot enskilda medborgare och det svenska näringslivet stred mot grundläggande borgerliga värderingar.”

”Detta partis representanter talar gärna i sina framträdanden inför väljarna om behovet av större enskild frihet, hänsyn till den enskilda företagsamheten och sparsamhet i den offentliga förvaltningen men yrkar och ansluter sig i sin praktiska politiska gärning ofta till åtgärder, som ter sig främmande utifrån borgerliga värderingar. För en hel del av dess väljare har ju också anslutningen till centerpartiet då och då efterföljts av brutala överraskningar. Framtiden får visa, vad som ligger bakom partiets manövrerande. Många skulle nog gärna vilja ha klart besked, huruvida dess proklamerade borgerliga inställning kommer att bestämma dess handlande i praktisk politik.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Centerpartiet – frågetecknet för borgerligheten” av Uno Murray från 1960. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.