Ur arkivet: Betydande risker med statligt Vattenfall”Men huvudfrågan är egentligen varför staten över huvud taget ska äga ett stort energiföretag. Har medborgarna mer kontroll över Vattenfall än över Eon eller andra icke-statliga företag? Knappast. Kontrollen utövas genom lagar och liknande bestämmelser – som självfallet gäller alla energiproducenter oavsett vem som äger dem.

Kritiken mot statsministern för att han inte visste om Nuon-affären är lite missriktad. Statliga företag ska ju i princip agera på marknaden och systemet har ända sedan Krister Wickmans dagar som industriminister (1969-71) riggats så att de statliga företagen inte ska skilja sig från de privata. Då blir det heller inte självklart att gå till den högsta politiska nivån om det inte krävs beslut av riksdagen.

Politikerna är heller inte valda för att ta affärsbeslut.

Det finns därtill betydande risker med att ett jätteföretag som Vattenfall är statligt ägt. Staten kommer alltid att kunna uppfattas som partisk i frågor som gäller kraftnäten, kärnkraften, alternativ energi etc när man samtidigt har ekonomiskt viktiga intressen i en stor aktör.”

Veckans rekommendation ur arkivet är ”Betydande risker med statligt Vattenfall” av Olle Wästberg från 2014. Hela artikeln kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.