Ur arkivet: Att överge Saltsjöbadsideologin”Att Sverige blev berömt som avtalsrörelsernas mönsterland redan före andra världskriget känner de flesta till. Att Storbritannien också en gång hade fungerande arbetsmarknadsrelationer har de flesta glömt. Efterkrigstiden har i stället kännetecknats av täta och ibland våldsamma konflikter på arbetsmarknaden.”

”Vilka var orsakerna till den stora förändringen i Storbritannien? Egentligen var det händelser, som var för sig kan uppfattas som bagateller, som i grunden ändrade klimatet för samförstånd. Dit hörde krigstidens lagstiftning om fackföreningsansluten arbetskraft inom vissa nyckelbranscher. Resultatet blev en konservering av yrkesorganisationsprincipen och en struktur som inte var robust utan konfliktbefrämjande, när samhällsekonomiska störningar uppträdde i form av stop go-politik, ökande arbetslöshet etc.

Även i Sverige har störningarna på svensk arbetsmarknad ökat betänkligt de senaste decennierna, och även här kan man urskilja vissa likheter med Storbritannien. En viktig faktor – men en faktor som inte precis faller i ögonen – är att problemen steg för steg började uppkomma när det som egentligen var kärnpunkten i-Saltsjöbadsandan övergavs, nämligen att staten skulle hållas utanför arbetsmarknaden. Målet för saltsjöbadsavtalet var samförstånd, men medlet var en självständig arbetsmarknad utan statlig intervention.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Att överge Saltsjöbadsideologin” av Margit Gennser från 1987. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.