Ur arkivet: Att känna sina ideologiska rötter – även när det gäller jämställdhet”Den allra fånigaste kvasikomplimang man som kvinna kan få av en man (förutom den välmenta Det är klädsamt med kurvor..) är att vederbörande tror att ’Världen vore bättre om bara kvinnor bestämde eller hade mer makt’. Det enda rimliga svaret på frågan är att villkora sitt ja med tillägget att ’om man med kvinnor menar en sådan som Margaret Thatcher så är jag beredd att hålla med.’”

”Förutom viljan att framhålla en trogen beundran för Lady Thatcher syftar det otacksamma svaret till att belysa det orimliga i att generalisera hur kvinnor är. Bakom varje sådan ivrig kvasikomplimang finns en omedveten syn på kvinnor som kollektiv och män som individer. Den som tror att man generellt kan säga hur kvinnor är, eller hur mycket bättre världen vore med fler presidenter, befäl och direktörer som var kvinnor har också en uppfattning om att kvinnor är på ett visst sätt.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Att känna sina ideologiska rötter – även när det gäller jämställdhet” av Maria Ludvigsson från 2010. Hela artikeln kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.