Ur arkivet: Arbetarrörelsens framtid”Att socialdemokratin idag inte står för de långsiktiga visionerna – eller får de mest intressanta diskussionerna om välfärdsstatens framtida vägval – står klart för de flesta som följer den politiska debatten. Om detta kan man tycka olika saker. Den politiska smaken avgör och som aktiv i arbetarrörelsen tror jag inte att jag delar uppfattningen hos de flesta av Svensk Tidskrifts läsare. En sak är i alla fall säkert: situationen är mycket ovanlig för den rörelse som inte bara dominerat den politiska skötseln, utan som styrt Sveriges ideologiska agenda under större delen av århundradet.”

”Om arbetarrörelsen vill förändra detta får dem ogynnsamma läge och vara ursprunget till en ny politisk offensiv, vad den nu än må innehålla, behöver den analysera sin problemfyllda situation och fråga sig vad som verkligen har hänt. Historien måste dissekeras självkritiskt, utan att försköna eller fördunkla. Arbetslösheten, medborgarnas bristande tilltro till det politiska systemet och välfärdsstatens kris är förvisso viktiga frågor att ta i tu med, speciellt eftersom det är socialdemokratin som regerar. Men de är i grunden bara symptom, illavarslande signaler om djupare problem. Rannsakningen rar därför inte stanna vid vad som hänt det senaste decenniet.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Arbetarrörelsens framtid” av Fredrik Johansson från 1998. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.