Print Friendly, PDF & Email

Ledare Nr 6 – 2007

Av Redaktionen | 1 May 2007

Upp till kamp för den arbetsfria inkomsten!

Välkommen till 1a majnumret av Svensk Tidskrift. Efter ett uppehåll är vi nu åter tillbaka med höga ambitioner. Detta nummer ägnas åt 1 maj, fackets makt, miljöfrågor samt en lägesrapport inför kommande presidentvalskampanj i USA.

***

Så här inför 1a maj, arbetarrörelsens stora dag, kan man fundera på arbetets betydelse. Villkoren för arbete står definitivt i centrum i den svenska debatten idag. Värdet av arbete har fått en renässans i och med att allt fler partier nu slåss om och säger sig värna om arbetet och den svenska arbetaren.

I årets 1a-majtåg är budskapet från LO att värna den svenska välfärdsmodellen. Tyngdpunkten i årets budskap är att värna nivåerna i A-kassan och sjukpenning och att gå emot skattesänkningar.

Socialdemokraternas 1a maj-tema är trygghet och äventyr. I undertecknads hemstad affischerar det första arbetarpartiet med bl a med budskapet ”Om du vinner på avskaffad förmögenhetsskatt – tuta”. Även övriga budskap är i högsta grad reaktiva. Tut-budskapet är en tydlig signal på att partiet är på ny väg men ännu inte riktigt vet vart, vilket de även själva skriver på sin hemsida.

Det andra arbetarpartiet fortsätter i vanlig anda att tala om vikten att alla har ett jobb. Vad de sedan gör på sitt arbete verkar vara av underordnad betydelse, så länge det ingår i deras definition av ”ett riktigt jobb”. På något sätt är deras definition av arbete omodern i sin konstruktion, även om undertonen att alla skall försörja sig själv naturligvis är bra.

Vi borde använda den arbetsfria helgdagen, som ju är tillägnad arbetet, till att fundera på just den arbetsfria inkomstens betydelse för vårt samhälle. Det är människans kamp för att maximera resultat med minimal insats som utgör grunden för hela vårt välstånd. Tack vare att många människor hela tiden kommer på hur vi kan göra saker, stora som små, enklare och med mindre arbetsinsats ökar vårt välstånd. Det är aldrig det hårda arbetet i sig som står i centrum för välståndsutvecklingen, utan kampen för att göra det hårda arbetet enklare. Med nya och smartare lösningar ersätter vi hårt arbete.

Dagens arbetsfokuserade politiker borde därför ta en paus idag och ägna en tacksam tanke åt alla de som kämpar för att minska behovet av arbete. De borde också fundera på vad som kan göras för att Sverige ska bli framgångsrikt på detta område. Dagens debatt om ersättningen för arbete eller ersättningsniåverna för uteblivet arbete känns omodern. Hur kan vi istället göra Sverige till ett land där det verkligen lönar sig att ta fram nya och smartare lösningar?

***
Den som vill ägna 1a maj åt att läsa, få nya idéer och intryck kommer att bli nöjd med detta nummer av Svensk Tidskrift. Fredrik Segerfeldt har skrivit en personlig betraktelse över 1 maj, Ulrika Karlsson har granskat fackets maktutövning och presenterar en ny rapport. . Undertecknad har skrivit en artikel om 80-talets stora miljölarm ”skogsdöden” och Roland Poirier Martinsson ger oss en spännande inblick i läget inför kommande amerikanska presidentval.


Anders Ydstedt är webredaktör för Svensk Tidskrift

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019