Up in the air

Vi är enormt beroende av att resa med flyg. För alla de som i samband med askmolnet blev strandsatta runt om i världen blev detta ett tydligt faktum. Effekterna blir enorma när vi går miste om specialtjänster och transporter – den fysiska mobiliteten är en förutsättning för idéutveckling, globalisering och för världshandeln. Det skriver Anders Ydstedt.

I filmen Up in the air spelar George Clooney en konsult som tillbringar mer tid i luften än på marken. Många tycker synd om den närmast hemlösa konsulten. Filmen visar dock hur nödvändigt flyget är.

Askmolnet har fått många att reflektera över flyget. De som inte direkt blivit berörda har kanske inte sett konsekvenserna, men för alla de som blivit strandsatta runt om i världen har askan på ett brutalt sätt visat hur enormt flygberoende vi är. De näst snabbaste alternativen till flyg har tagit dagar istället för timmar.

En vecka utan flyg klarar samhället i stort av, men på sikt blir effekterna enorma när vi går miste om specialtjänster och transporter. Videomöten kan säkert fungera ibland, men för att vi överhuvudtaget ska träffas och lära känna varandra tillräckligt för att utbyta idéer och kanske göra affärer, så måste vi även träffas i riktiga livet. Den fysiska mobiliteten är en förutsättning för idéutveckling, globalisering och för världshandeln.

Dagens kritik mot flyget gäller miljöpåverkan och de dåliga affärer som ett antal hel- och halvstatliga flygbolag gör. Ska verkligen hel- och halvstatliga flygbolag stödjas med våra skattepengar? Den främsta kritiken riktas paradoxalt nog främst sig mot lågprisflyget som ger fler möjlighet att resa. Lågprisflyget klarar sin ekonomi och har dessutom bättre miljöprestanda, eftersom planen både flyger fullastade och har fler platser . Motståndet mot lågprisflyget är dock inget nytt om man ser det hela i ett historiskt perspektiv. Nya sätt att resa har alltid mött motstånd från eliter när de når massmarknad. I Storbritannien förekom liknande elitprotester på 1850-talet när järnvägen gav folket möjlighet att resa.

Flyget är knappast moget för pensionering och statsstöd, utan har i högsta grad framtiden för sig. Flygets miljöutmaningar kan lösas med nya bränslen och effektiva motorer, vilket nu kommer på bred front. Det är därför helt fel att ställa trafikslag mot varandra som (MP) gör när det vill ersätta flyget söder om Sundsvall med tåg. Samma fel gör ledningen för Arlanda flygplats när den vill införa en biltull på 100 kr för de som kör bil till och från flygplatsen. Vi behöver vägtrafik, höghastighetståg och flyg. Valet måste resenären göra själv.

Vi ska lyssna på de som flaggar för störningar och ta deras oro på allvar, eftersom deras kritik kan driva fram nya lösningar. Störningar ska bekämpas, men vi får inte hindra eller begränsa mobilitet. Fri rörlighet inom och mellan länder är en mänsklig rättighet och en förutsättning för demokrati. Att kunna röra sig fritt är en förutsättning för att kunna genomföra möten och därmed indirekt en förutsättning för yttrandefriheten och demokratin. De som tror att vi klarar oss utan flyg är de som verkligen är ”Up in the Air”. Vi som har fötterna på marken inser att alla trafikslag behövs.

Anders Ydstedt är entreprenör och författare. Han har nyligen skrivit boken Far och Flyg – hur resor förändrar världen tillsammans med Maria Rankka och Fredrik Johansson.