Brist på reformer i CDU-plattform

I veckan kom det tyska valets stora icke-händelse; lanseringen av CDU och CSUs gemensamma valplattform. Valprogrammet ”Tillsammans framgång för Tyskland” på 127 sidor är ett dokument som saknar betydelse av flera skäl och kanske är det lika bra så.

Angela Merkel har på EU-nivå efterlyst tillväxtskapande reformer men i den egna valplattformen saknas sådana helt. Satsningarna på nästan alla väljargrupper verkar mest inriktade på att ge förutsättningar för samarbete med SPD om valresultatet för FDP inte räcker för att nuvarande regering ska sitta kvar. Bland förslagen finns begränsningar av hyreshöjningar, införande av minimilöner, kvotering av bolagsstyrelser och satsningar på dygnetruntöppna dagis. Det är tydligt att Merkel hållit i taktpinnen vilket varit möjligt eftersom programmet inte varit en partiprocess utan har tagits fram i förhandling med CSU.

Det avgörande för valresultatet är istället SPDs närmast totala sammanbrott. SPDs kanslerkandidat Peer Steinbrück har till skillnad från Merkel inte haft något att säga till om när det gäller sitt partis valagenda. Partiet går till val på höjda skatter på löner och förmögenheter, frågor som Steinbrück sannolikt själv inte tror på. Att sedan Steinbrücks valrörelse kantats av konstiga händelser kan nog delvis förklaras med att han är så ambivalent till sitt eget partis ställningstaganden.

Näringslivet ogillar starkt SPDs vänstersväng men hade kanske ändå känt sig tvingade att ha en relation till Steinbrück i egenskap av möjlig finans- eller utrikesminister i en stor koalition. Steinbrück deklarerade dock tidigt att han inte står till förfogande som minister i en sådan vilket innebär att få ser någon nytta av att synas tillsammans med honom. Till detta kommer att partiordföranden Sigmar Gabriel inte kan hålla sig från att skjuta sin egen kandidat i ryggen med impopulära utspel som t ex krav på hastighetsbegränsa Autobahn.

Lutz Goebel, ordförande för Die Familienunternehmer, är mycket tydlig med att SPDs skatteförslag särskilt skulle drabba de företag som stått emot den ekonomiska krisen bäst, Tysklands s k Mittelstand. Die Familienunternehmer driver nu en tuff kampanj mot skatteförslagen.

Även den stora näringslivsorganisationen BDIs nya chef Ulrich Grillo är mycket kritisk och efterlyser en ny reformagenda, en agenda 2020. I en intervju med nyhetsmagasinet Focus är han mycket kritisk till frånvaron av reformdebatt och hävdar att Tyskland idag lever helt på effekterna av tidigare reformer. Bara för att tyska företag klarat sig ganska bra hittills tror tyska politiker att det skulle gå att taxera ut högre skatter. ”Men politikerna riskerar att överskatta företagens betalningsförmåga”, säger Grillo till Focus.

”Risken finns nu att SPD gör sitt sämsta val sedan kriget”, skriver Der Spiegel (24/2013). En opinionsundersökning från den Forsa 26 juni visar på kraftig ledning för dagens regeringskoalition CDU/CSU och FDP mot 37 för ett rödgrönt alternativ (Die Welt 26/7). Skulle tyskarna kunna välja direkt mellan Steinbück och Merkel vore valutgången än mer tydlig. Bara 20 procent skulle rösta på Steinbrück mot hela 57 procent för Merkel.

Intressant för framtiden är hur tydligt Merkel satsar på att öppna dörren vänsterut. Profileringen omfattar även hur budskapen paketeras. En ny hemsida för CDU har tagits fram av samma folk som hjälpte Schröder vinna valet 1998. På www.cdu.de finner man nu filmer, stora bilder, länkar till sociala media men få konkreta budskap.

Ett tag såg det ut som om att CDU även höll dörren öppen för en koalition med de gröna som flyttat fram sina positioner i storstäder och nu t o m regerar i Baden Württemberg. Men partiet har under våren gjort en rejäl vänstersväng, på samma sätt som i Sverige nyligen. Partiets valplattform innehåller nu förslag om kraftiga skattehöjningar, som liknar de SPD föreslår.

Merkels agerande är dock fullt rationellt. CDU och FDP har förlorat flera delstatsval och en svartgul regering skulle få det svårt att genomföra egna förslag eftersom oppositionen har majoritet och vetorätt i förbundsrådet även efter valet. En stor koalition skulle därför på sätt och vis ge Merkel större manöverutrymme på hemmaplan.

Tyskland har klarat den ekonomiska krisen tämligen väl som ett resultat av den omfattande reformpolitik som Gerhard Schröder genomförde med flexiblare anställningar, lättare insteg på arbetsmarknaden och nya enklare anställningsformer.

Men istället för de tillväxtskapande reformer, som Merkel efterlyser i andra EU-länder, kan det mycket väl bli det motsatta. Med Energiewende har Merkel visat sig kapabel att byta ut hela sin politik på ett område mot något annat och sämre. En betydande risk är i så fall att Merkel tar upp några av SPDs skatteförslag för att nå väljare på marginalen. Om så sker kommer Tyskland få svårt att åter agera draglok för Europa. Den i veckan presenterade valplatformen kommer dock att få liten betydelse. Blir det fortsatt svart-gul regering blockerar förhoppningsvis FDP de sämsta förslagen och blir det stor koalition blir det tuffa förhandlingar från ett vitt papper men utan Peer Steinbrück.

Anders Ydstedt är entreprenör och styrelseordförande för Svensk Tidskrift.

Valundersökning från Forsa 26 juni 2013:
SPD 22%
CDU/CSU 41%
Die Grünen 15%
FDP 5%
Die Linke 8%
Piratenpartei 2%
AfD 2%