Tvättstugan – typisk svensk

Kristina Lund
Tvättstugan. En svensk historia
Nordiska museets förlag 2009

Sommar kan vara tiden för små biblioteksfynd. Som Tvättstugan. En svensk historia av Kristina Lund. Här berättas tvättens historia från det tunga arbetet vid strandkanten till 1900-talets funktionella tvättstugor. Bilder ur Nordiska museets arkiv med prydliga husmödrar framför mangeln varvas med foton av de där arga lapparna som kommit att bli ett eget studieobjekt.

Men framför allt skildrar den framväxten av det modernistiska folkhemsbygget ur just ett tvättstugeperspektiv. Under läsningen ställer jag mig frågan hur jag lyckats undgå att reflektera över denna lokal som tycks utgöra essensen av det modernistiska Sverige med sin komplicerade blandning av kollektivism och individualism. Tvättstugan är rationell – stora maskiner, gemensamt ägda för maximal utnyttjandegrad.

Tvättstugan är också jämlik – en tvättstuga lika för alla. Det är en kollektiv inrättning som samtidigt omgärdas av strikta regler. Den som följer sin tvättid på minuten behöver inte löpa någon större risk att träffa på en granne.

Den bild av tvättstugan som en mötesplats, som Kristina Lund lyfter fram, känner jag inte alls igen mig i – försöker man inte snarare att undvika att mötas där över urtvättade trosor och nötta strumpor? ”I många bostadsområden har tvättstugan samma roll som kyrkbacken hade i det gamla bondesamhället.” Känner ni igen er?

Framför allt är förstås tvättstugan en hygieninrättning. ”Hygien”, denna folkhemmets besatthet som tagit sig mer skrämmande uttryck än tvättstugor.

Tvättstugan är, konstaterar Lund, ”lika typiskt svensk som systembolag och allemansrätt”. Då låter genast den där hygieninrättningen lite dammig – systembolag, allemansrätt och tvättstuga, som typiska rester av ett samhälle som inte längre är.

Egna tvättmaskiner i lägenheterna har blivit allt vanligare under de senaste decennierna. Ändå finns tvättstugorna kvar – men hur länge?

Alva Myrdals kollektivhusidéer där tvätten skulle tas om hand av tvätterskor i källaren fick aldrig någon större spridning. Däremot håller motståndet mot att professionalisera hemarbetet att luckras upp av rut-avdrag, ja kanske helt enkelt av att tiderna förändrats. Tvättar vi fortfarande i tvättstugor om femtio år? Tvättar vi ens våra strumpor och tröjor själva?

Maria Eriksson är chefredaktör för Svensk Tidskrift.