TV-debatterna styr presidentvalrörelsen

I dagsläget framstår valutgången i det amerikanska presidentvalet som i högsta grad osäker. I synnerhet med beaktande av det låga valdeltagandet i USA. Det menar Örjan Hultåker, SKOP, som analyserar ställningen mellan de två kandidaterna för Svensk Tidskrift.

Årets presidentvalskampanj har präglats av de båda första TV-debatterna mellan president Barack Obama och den republikanske utmanaren exguvernör Mitt Romney.

Inför den första debatten i Denver, Colorado, var Mitt Romney en omöjlig kandidat och en given förlorare. Sedan dess har han kommit ifatt Barack Obama och leder i några opinionsmätningar.

Det är nu Mitt Romney som surfar på en framgångsvåg, han har momentum till många européers förvåning.

Republikanernas och Demokraternas partikonvent i augusti/september hade inte särskilt stor påverkan på väljaropinionen. Republikanernas försök att förändra väljarnas bild av utmanaren Mitt Romney fick inget genomslag. Inte heller lyckades Demokraterna skapa en bild av att president Barack Obama hade varit framgångsrik med landets ekonomi under sin första presidentperiod.

Efter partikonventen följde en period med mycket TV-reklam för de båda kandidaterna som innehöll vad väljarna uppfattar som negativa budskap om respektive motkandidat. Sådana kampanjer är ett större hot mot en utmanare än mot en sittande president. Presidenten är i utgångsläget mer känd än utmanaren, varför det är svårare att med reklam ändra attityden till honom.

De tre debatterna mellan presidentkandidaterna gav Mitt Romney en möjlighet att förändra allmänhetens uppfattning av honom som möjlig president. Han visade sig inte vara lika dålig och osympatisk som han framställts i TV-reklamen. Fortsatta utvärderingar får visa om Demokraternas kampanjmakare gjorde ett misstag när deras TV-reklam visade en mycket negativ bild av Mitt Romney som inte kunde bekräftas när han i TV-debatterna fick möjlighet att presentera sig själv inför mer än 50 miljoner tittare.

Det är en svår balansgång också att välja nivå på negativ TV-reklam. Den måste vara trovärdig annars slår den tillbaka. Givetvis fick Mitt Romney hjälp i den första TV-debatten av att presidenten inte var på topp; ingen kan agera bättre än vad motståndaren tillåter.

Utmanaren Mitt Romney hade momentum inför den andra debatten som var utomordentligt viktig för presidenten som inte fick förlora en gång till. Presidenten lyckades vinna knappt och kom därmed tillbaka in i presidentkampen.

Inför den tredje debatten visade opinionsundersökningarna att det var mycket jämnt mellan valsedlarna Obama/Biden och Romney/Ryan. CNN hade slagit samman ett stort antal väljarbarometrar till en Poll of Polls som visade att Romney/Ryan ledde med 48 procent över Obama/Biden som hade 47 procent. Hos Gallup ledde Mitt Romney med 51 mot 45 för Barack Obama.

Båda kandidaterna gjorde väl ifrån sig i den tredje debatten, men presidenten hade fördelen av att han kunde visa upp sin erfarenhet som Commander-in Chief. President Obama vann debatten men skillnaden var mindre än vad många förväntat sig. Vinsten blev cirka tio procentenheter hos de TV-kanaler som gjorde mätningar direkt efter debatten.

Många kommentatorer och proffstyckare tyckte att presidenten var mer överlägsen än vad den tittande allmänheten ansåg, men kommentatorerna menade likväl att Mitt Romney hade klarat testet att vara en eftertänksam person som klarar att vara Commander-in Chief.

Båda kandidaterna lyckades också i den utrikespolitiska debatten lyfta fram sina ståndpunkter i valets viktigaste frågor, om ekonomin, jobben och budgetunderskottet. Det är de frågorna som kommer att avgöra valet.

I dagsläget framstår valutgången som i högsta grad osäker i synnerhet med beaktande av det låga valdeltagandet i USA. I förra valet lyckades Barack Obama entusiasmera grupper som vanligen har ett relativt lågt valdeltagande, i synnerhet afroamerikaner. Han har fortfarande ett starkt stöd i de grupperna men frågan är om de verkligen går och röstar. Det är grupper som har drabbats hårt av den höga arbetslösheten och det kärva ekonomiska läget i USA.

Efter den tredje debatten är tävlan mellan kandidaterna så jämn att den kan jämföras med ”a horserace”. Hos Gallup har utmanaren Mitt Romneys försprång successivt halverats från sex procentenheter före den tredje debatten till bara tre procentenheter idag.

Dilemmat för den sittande presidenten framgår tydligt av de undersökningar som jämför sympatierna bland registrerade väljare och dem som troligen kommer att rösta. Enligt Gallup leder Obama/Biden med 48 mot 47 procent bland registrerade väljare. Om analysen begränsas till personer som troligen kommer att rösta så är det nu Romney/Ryan som leder med 50 mot 47 procent.

I de flesta av USA:s delstater är valanalytikerna överens om att valet i princip redan är avgjort. Som i de senaste presidentvalen kommer utgången att avgöras i tolv så kallade ”swing states” och det är det som valet nu avgörs.

Störst intresse tilldrar sig valkampen i Ohio, Florida och Virginia. Det är där som kandidaterna kommer att satsa en stor del av kampanjpengarna på TV-reklam och de kommer att besöka de delstaterna flera gånger under de sista två kampanjveckorna.

Väljarbarometrarna i de tolv swing states är osäkra och görs mycket oregelbundet jämfört med de nationella undersökningarna som görs dagligen. Det anses dock att utmanaren Romney har en knapp ledning i Florida samtidigt som president Obama leder knappt i Ohio. I Virginia anses det väga jämnt.

Örjan Hultåker är vetenskaplig ledare för SKOP-reseach AB, tidigare professor i sociologi vid bl.a. Purdue University, USA. Örjan Hultåker sitter i Svensk Tidskrifts styrelse.