TT håller inte måttet

Den granskning som nyligen gjorts av Mediegranskningsföretaget Second Opinion är en stark indikation på att TT – som är en av Sveriges viktigaste nyhetskällor – inte håller tillräckligt hög kvalitet. Men nyhetsbyråns reaktion till studien är minst sagt lam. Svenska medier måste bevara sin trovärdighet, och bör därför liksom flera utländska redaktioner satsa resurser på faktakontroll. Det skriver Mats Olin.

Mediegranskningsföretaget Second Opinion har granskat 50 TT-nyheter och jämfört TT:s skrivningar med källmaterialet. I tolv av de granskade artiklarna fann vi fel (en förteckning finns i slutet av artikeln).

Några av felen är allvarliga andra mindre grava och inte avgörande för nyhetens förståelse. Men det känns lite skoltidningsmässigt när man slarvar som TT gjort eller inte riktigt verkar ha förstått vad man skriver om. I ett par fall har TT uppfunnit en vinkel som inte har stöd i källan. Det finns exempel på att TT kopierar från pressmeddelanden, även av reklamtyp från företag som vill sälja prylar.

Detta är en stark indikation på att TT – som är en av Sveriges viktigaste nyhetskällor – inte håller en tillräckligt hög kvalitet även om man skulle behöva göra en större undersökning för att vara helt säker. Reaktionen från TT har varit minst sagt lam. TT:s redaktionschef Mats Johansson har sagt att han har synpunkter på Second Opinions undersökning men att han inte vill kommentera de enskilda fallen av TT-fel. Det verkar inte som om TT har ett särskilt utvecklat system för att arbeta med kvalitetsfrågor. TT sänder ibland ut rättelser men då är de felaktiga nyheterna ofta redan publicerade på en mängd webbplatser.

På Second Opinion är vi inte förvånade eftersom vi dagligen finner nyheter från olika medier som innehåller fel och sannolikt är inte TT sämre än flera andra stora svenska redaktioner. Det väcker frågan om hur TT och andra redaktioner hanterar kvalitet i stort. Vad är en godtagbar felprocent? Och hur jobbar redaktionerna med att nå sina kvalitetsmål?

Det finns utländska exempel på redaktioner som lägger stora resurser på faktakontroll. Tyska Der Spiegel har enligt en artikel i Columbia Journalism Review världens största avdelning för faktakontroll med upp till 80 heltidstjänster. Filosofin är att hög kvalitet kräver att artiklar kollas två gånger istället för en (av reportern). Tidningen The New Yorker har 16 personer som jobbar med att kolla journalisternas artiklar. Reportrarna lämnar ifrån sig sina anteckningar, bandade intervjuer och kontaktuppgifter till sina källor. Faktagranskarna ringer sedan upp varenda källa – även de hemliga källorna.

I USA finns ett viktigt skäl för redaktionerna att faktakontrollera extra noga. Risken att bli stämd på mångmiljonbelopp är överhängande om man publicerar felaktigheter. Den risken finns inte för svenska redaktioner eftersom Tryckfrihetsförordningen gör det omöjligt för ett företag att stämma ett medieföretag för osanna uppgifter eller liknande. Men, det finns naturligtvis affärsmässiga skäl även för de svenska medierna att hålla hög kvalitet, eftersom deras förtroende annars urholkas.

Förutsättningarna i Sverige är annorlunda. Mats Johansson på TT säger som många andra att det inte finns resurser att arbeta med dubbelkontroll av allt material. Det är möjligt, men det är inte ett skäl att helt avstå. Bara genom att till exempel arbeta med systematiska stickprov skulle journalisterna kunna få viktig feedback om kvalitetsläget.

Det är viktigt att få fakta rätt, men det finns andra viktiga frågeställningar. Varför väljer redaktionerna systematiskt bort olika perspektiv? Vilka fakta och vinklar är aldrig aktuella trots att de är relevanta?

Det är en granskning vi förhoppningsvis kan återkomma med.

Mats Olin är grundare av Second Opinion. Läs hans tidigare artikel här.

________________________________________

Fel i TT

”De flesta som sålt sex via nätet var män. Så blev resultatet i en enkät gjord av Malmö stads prostitutionsgrupp i samarbete med RFSL.”
I den rapport som TT refererar till framgår det tydligt att urvalet i enkäten inte är representativt för alla som säljer sex på internet, utan tvärt om delvis styrt mot män.

”Singapore är det allra mest attraktiva landet att flytta till, följt av Nya Zeeland och Saudiarabien, visar undersökningen.”

TT:s tolkning är felaktig. Gallups undersökning visar vilket land som skulle öka sin befolkning mest om alla fick bo där de ville. Singapores befolkning är förhållandevis liten och den potentiella ökningen blir därför stor. Men Singapore är inte det land som flest skulle välja att flytta till.

”670.000 har valt privat vårdcentral”
Siffran är felaktig. Det framgår av Vårdföretagarnas pressmeddelande att 1000 000 är listade vid en privat vårdcentral, och att 670 000 valt att lista sig vid en nystartad vårdcentral.

”Forskare: ”Idol” allt tråkigare: Forskarna konstaterar att ’flertalet ungdomar i denna studie tycker att programmet börjar bli ’tjatigt’, lite tråkigt och mindre spännande’.”
TT har kokat soppa på en spik och skapat en nyhetsvinkel baserad på vad sju ungdomar sagt om ett TV-program. Medierådet har gjort en studie av hur ungdomar uppfattar och konsumerar Idol. Forskarna har genom samtal med, och observation av, några få unga belyst hur ungdomar resonerar om programmet. Metoden är kvalitativ och tydligt redovisad i rapporten. Man kan inte dra några slutsatser om hur stor andel ungdomar som tycker det ena eller andra om idol.

Rubrik: Flitigt sparande sjuttiotalister
”Visserligen planerar 20 procent av dem att ta nya lån inom det närmaste året men samtidigt tror hela 40 procent av gruppen att de inte kommer att ta några nya lån.”
I SEB:s rapport framgår att det att 20 procent tror att de kommer att söka nya lån inom det närmaste året men att 64 procent inte tror det.

”En tredjedel av de 1 165 tillfrågade ungdomarna har mobbats psykiskt, de har blivit utfrysta eller utsatta för elaka miner och gester. En femtedel vågar inte berätta att de mobbats.”

TT gör gällande att en stor andel av de som mobbats inte vågar berätta om det. Men det är inte vad antimobbningsorganisationen Friends undersökning visar. Den visar att var femte ung svarar att de inte skulle berätta för någon annan OM de blev mobbade.

”Lagliga streamingtjänster minskar illegal nedladdning och leder till ökat musiklyssnande. Den digitala musikförsäljningen i Sverige har ökat med över 100 procent under 2010.
Musiktjänster som Spotify har slagit stort de senaste åren. Nu bekräftar en ny undersökning att streaming får oss att lyssna både mer och lagligare.
I studien uppger 68 procent av de tillfrågade att de lyssnar mer på musik sedan de började utnyttja streaming. 72 procent säger att de ofta upptäcker musik de aldrig tidigare lyssnat på.”

Artikeln baserar sig på en norsk undersökning av norrmän och handlar överhuvudtaget inte om Sverige. Detta framgår senare i TT:s artikel, men TT sätter i början av artikeln bilden av att det handlar om Sverige. Det är heller inte tydligt i artikeln att ”68 procent” är en andel av de som överhuvudtaget nyttjar den här typen av tjänster: 68 procent av ungefär hälften av de tillfrågade.

”119 utvalda personer fick ta ställning till konkreta rättsfall om relationsvåld, narkotikasmuggling, butiksrån, våldtäkt, förskingring och gatuvåld. I fem fall låg privatpersonernas straffnivåer lägre än domstolarnas. I ett fall låg de lika, skriver forskarna i en debattartikel i Dagens Nyheter.”
TT har blandat ihop resultaten av olika delstudier. De 119 personerna fick se en film av en rättegång och bedöma lämpligt straff. De konkreta rättsfallen, som TT refererar till, ställdes till över tusen personer i en postenkät.

”Varannan utförsäkrad vill tillbaka”

TT:s rubrik handlar om utförsäkrades preferenser. Uppgifterna i artikeln kommer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och de har inte undersökt vad de utförsäkrade önskar utan hur många av de utförsäkrade som har ansökt om till exempel sjukpenning. Att man inte ansökt kan till exempel bero på att man har fått ett arbete.

”Kvinnor som snusar under graviditeten har en förhöjd risk för missfall. Risken är 60 procent högre än för kvinnor i genomsnitt, visar en studie vid Karolinska institutet i Solna och Uppsala universitet.”
TT refererar en artikel i Uppsala Nya Tidning. Jämförelsen ska vara med kvinnor som inte alls använder tobak.

”Deltagare i studien var män och kvinnor i åldern 60 till 80 år, som alla haft en hjärtinfarkt omkring fyra år tidigare.”

Enligt studien som finns publicerad på The New England Journal of Medicine hade försökspersonerna haft en hjärtattack för upp till tio år sedan.

”Utbrott av den besvärliga vinterkräksjukan kan gå att förutsäga i framtiden – genom att studera hur många sökningar privatpersoner gör efter vissa ord på nätet.”
TT glömmer bort en viktig del av nyheten: det är sökningar på Stockholms Läns landstings webbplats vardguiden.se som ligger till grund för studien, inte sökningar på internet i stort. Det gör nyheten lite mindre relevant för några av de tidningar som valt att publicera nyheten, till exempel Kristianstadsbladet, Göteborgsposten och Norran.