Trygghet under förändring

Red. Alice Teodorescu och Lars-Olof Pettersson
Jobben kommer och går – behovet av trygghet består
(Förutom red. skriver Lena Hagman, David Eberhard, Wadih El-Achkar, Annika Elias, Per Skedinger, Jan Edling, Elisabeth Thand Ringqvist, Mads Peter Klindt och Calle Leinar)
Ekerlids förlag, 2012

I går lanserades antologin Jobben kommer och går – behovet av trygghet består. I den har elva skribenter samlats runt frågeställningar som rör trygghet och vad den gör för anställda och arbetssökande i vårt samhälle i dag.

Antologin är både en uppmaning till förändring och en samtidsanalys. Debatten utgår ifrån globaliseringen; att den skapar möjligheter – och utmaningar. Sverige och svensk arbetsmarknad behöver inse att tillvaron inte är statisk och att vi måste anpassa oss efter ett konkurrenskraftigt klimat.

Konkurrens tycks emellertid även uppstå mellan antologins skribenter. Trots att innehållet i sig är välformulerat, intressant och informerande, skrivet av forskare och sakkunniga, är delar av materialet upprepande – som om alla vill vara först med att förklara begrepp och lagar för läsaren.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är central som ämne för samtliga skribenter, något som kanske också bör anses självklart i en antologi som behandlar arbetsmarknaden och dess behov av förändring. Men här hade kapitlen tjänat på en redaktionell finslipning. LAS blir nämligen grundligt förklarad i praktiskt taget varje kapitel, vilket tyvärr tröttar läsaren.

Under gårdagens lansering på Scandic Grand Central i Stockholm tillkom en avslutande kommentar av Ilija Batljan. I egenskap av före detta socialdemokratisk politiker och tidigare kommunalråd i Nynäshamns kommun gav han sin bild av antologin, och passade på att efterfråga en sammanfattande avslutning. Och Batljan har rätt. För även om flera av de enskilda skribenterna konkluderar sina texter så fattas ett tydligt avslut. Detta förtar helhetsbilden av antologin som i stället avslutas med Calle Leinars, vd för TRR Trygghetsrådet, avsnitt där han ger sin positiva syn på den egna verksamheten.

Begreppet trygghet är därmed vad som inleder och avslutar ”Jobben kommer och går – behovet av trygghet består”. Men trygghetsbegreppet problematiseras också, bland annat av Ledarnas förbundsordförande Annika Elias och psykiatern David Eberhard. Båda lyfter i sina kapitel perspektivet att svenskar ofta är så kallade trygghetsnarkomaner, och att Sverige därför tyvärr håller sig borta från viktig export och expansion.

David Eberhard ursäktade sig också under lanseringen. Han kallade sig ”djävulens advokat” för att han mer ägnar sig åt personliga åsikter (naturligtvis baserade på år av erfarenhet i sin verksamhet). Omväxling förnöjer. Olika perspektiv genom erfarenheter och åsikter är viktigt i en diskussion som rör hela samhället.

Vad som vidare berikar läsningen är Alice Teodorescus och Wadih El-Achkars, vd och grundare av Jobblotsen i Sverige AB, mer personliga avsnitt. De bidrar med erfarenhet genom sitt perspektiv som utrikesfödda, och berättar hur de på grund av detta blivit bemötta på ett visst sätt på arbetsmarknaden.

Bokens främsta styrka, och varför den bjuder intressant läsning för många, är dess bredd och variation. Skribenterna är kunniga och levererar både fakta och analys. Om vi vill ha trygghet i förändring behövs just mer kunskap och diskussion, vilket är antologins huvudsyfte: att skapa underlag för en mer utbredd debatt. Därigenom bör vi redan i dag, och helst i går, bättre bädda för framtida företagsamhet.

Katarina O’Nils ledarskribent på Svenska Nyhetsbyrån.
Foto: Rebecka O’Nils.